ACDD, alături de LIBERA și alți 9 parteneri din state membre UE, implementează proiectul EUROPE HUB (strEngthening yoUth entRepreneurship fOr imProving civil Economy and enHancing inclUsive Business).

Obiectivele proiectului:

  • Întărirea cooperării în domeniul tineretului între asociațiile din rețeaua informală CHANCE, considerând tinerii ca forță motrice pentru bunăstarea orientată spre viitor;
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul antreprenoriatului social asupra ocupării tinerilor, cu un accent deosebit pe întreprinderile sociale înființate în imobilele confiscate la nivelul UE.

Activități ale proiectului:

  • O sesiune de formare online de șase zile cu privire la practicile și politicile de dezvoltare incluzivă și regenerativă pentru îmbunătățirea resurselor teritoriale, cu referire în special la bunurile comune și economia socială. Temele de formare: potențialul economiei sociale, modul de planificare a politicilor de dezvoltare incluzivă și regenerativă, modul de îmbunătățire a comunităților locale prin antreprenoriatul tinerilor și importanța bunurilor comune și a bunurilor confiscate. Participanții vor fi parteneri CHANCE și alte asociații interesate să se implice atât în training, cât și în rețea și vor include vorbitori și experți pe diferite teme pentru a îmbunătăți schimbul de bune practici și a întări abilitățile participanților.
  • O tabără internațională dedicată reutilizării sociale a bunurilor confiscate va avea loc la Palermo la sfârșitul lunii octombrie 2022. Tabăra va aborda următoarele teme: a) modalitățile în care angajamentul civic poate fi un mijloc eficient de prevenire și combatere a criminalității organizate și a corupției, cu un accent deosebit pe reutilizarea socială a bunurilor confiscate; b) modalități de implicare a tinerilor cetățeni din UE în antreprenoriatul social pentru a combate economia ilegală; c) modalitatea prin care angajarea bazată pe solidaritate poate crea o nouă paradigmă de dezvoltare economică și socială; d) modul cum tinerii pot fi protagoniști ai economiei sociale.
  • Fiecare partener al rețelei CHANCE va organiza o inițiativă locală sau națională pentru Ziua Comemorarii și Angajamentului pentru toate victimele crimei organizate și corupției. În timpul fiecărui eveniment, victimele fiecărei țări vor fi amintite și, acolo unde este posibil, familiile victimelor își vor mărturisi experiențele, împărtășindu-și durerea și transformând-o în cetățenie activă. În plus, diferiți experți pe această temă vor participa și vor împărtăși cunoștințele lor cu participanții pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la oportunitățile de a lupta împotriva crimei organizate și pentru a promova instrumente civice pentru o societate bazată pe valorile fundamentale ale UE.
  • Organizarea unui workshop la Berlin in cadrul căruia se vor discuta fenomene sociale precum mafia și criminalitatea organizată, fluxurile financiare ilicite și spălarea banilor.

Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul CHANCE

 

EUROPE HUB