Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală, anunță lansarea implementării proiectului „Implicare civică pentru un Mehdinți durabil”, cod SIPOCA 1046/MySMIS2014+ 151235. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul „Implicare civică pentru un Mehdinți durabil” reprezintă o oportunitate pentru dialog și planificare strategică la nivel județean, putând reprezenta baza fundamentării politicilor și priorităților pentru dezvoltare durabilă, cât și element de monitorizare și evaluare a acestora. În acest sens, invităm toate organizațiile neguvernamentale din județul Mehedinți interesate de dezvoltarea durabilă a județului să ne contacteze pentru a participa la activități și a își susține prioritățile și așteptările din partea factorilor de decizie.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți atât în faza de fundamentare și elaborare a politicilor și priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora. Obiectivele specifice al proiectului sunt dezvoltarea și implementarea unor intrumente de responsabilizare (grup civic, rapoarte, platformă) în cadrul relației de colaborare dintre autoritățile administrației publice locale din județul Mehedinți și organizațiile neguvernamentale, implicarea a 300 de cetățeni în procesul de stabilire a priorităților pentru dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, precum și dezvoltarea cunoștințelor în domeniul dezvoltării durabile a 50 de persoane în următoarele 14 luni.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  • Capacitate crescută a ONG-urilor active în Grupul civic pentru Mehedinți în implementarea parteneriatului pentru dezvoltare locală durabilă și monitorizarea progresului strategiilor județene;
  • Raporte tematice privind stadiul implementării, la nivelul județului Mehedinți, a celor 17 obiective de dezvoltare durabiăa a României, elaborate, publicate și transmise Consiliului Județean Mehedinți;
  • Portal de date statistice funcțional privind implementarea, în județul Mehedinți, a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă a României;
  • Cetățeni conștientizați civic și consultați în privința priorităților de investiții aferente celor 17 obiective de dezvoltare durabilă;
  • Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniul dezvoltării durabile.

Valoarea totală a proiectului este de 424.806,00 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 353.863,40 lei, valoare nerambursabilă din bugetul național 62.446,48 lei și cofinanțare beneficiarului și partenerului 8.496,12 lei. Proiectul este implementat în perioada: 11 iulie 2022 – 11 septembrie 2023.

Date de contact: Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia), Bld. Revoluției 1989, nr. 3-5, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, Manager de proiect – Cîjmăroiu Gheorghe Augustin, tel. 0723277512, www.ardaoltenia.ro

Categorii: Education